Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтэс
 
Авилгаас урьчилан сэргийлэх, санхүү, хөрөнгө оруулалттай холбоотой ажлын хэрэгжилт 01/1036 тайланг 09/18 ирүүлэх
2019 оны 09 сарын 13 өдөр. 18:48
Чиглэл хүргүүлэх тухай /ЕБС-иудад/
2019 оны 09 сарын 10 өдөр. 18:17
2019-2020 оны хичээлийн жилийн статистик тайлан мэдээ гаргах тухай
2019 оны 08 сарын 30 өдөр. 16:59
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс ЕБС, СӨББ-дад Зөвлөмж хүргүүллээ.
2019 оны 08 сарын 28 өдөр. 10:02
2019-2020 оны ЕБС, СӨББ-ын сул орон тооны захиалга 08.21
2019 оны 08 сарын 21 өдөр. 09:43
Гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай БСШУССайдын А/508
2019 оны 08 сарын 21 өдөр. 09:07
2019-2020 оны хичээлийн жилд ЕБС-д багш бүртгэх, шалгаруулж авах хуваарь
2019 оны 08 сарын 19 өдөр. 14:30
НБГ, БХ сургалтын зохион байгуулалт
2019 оны 08 сарын 16 өдөр. 11:17
Сургалт зохион байгуулах тухай
2019 оны 08 сарын 16 өдөр. 08:35
Сурах бичиг хангалтын тухай
2019 оны 08 сарын 16 өдөр. 08:34
Сурагчдыг дүрэмт хувцасаар хангах тухай сайдын тушаал, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 08 сарын 23нд мэдээлэл ирүүлэх
2019 оны 08 сарын 13 өдөр. 08:25
ЕБС, СӨБ судалгаа 08/14-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү
2019 оны 08 сарын 08 өдөр. 13:55
2019-2020 оны хичээлийн жилийн илтгэлийн сэдэв "Суралцлагчдын ялгаатай байдлыг сургалтад харгалзах нь-үйл ажиллагаа, үр дүн"
2019 оны 08 сарын 06 өдөр. 15:41
2019-2020 оны хичээлийн жилд хэрэглэгдэх сурах бичгийн жагсаалт /1-5-р анги/
2019 оны 08 сарын 01 өдөр. 08:40
Хүүхдээ цэцэрлэгт бүртгүүлэх зөвлөмж, заавар
2019 оны 07 сарын 22 өдөр. 21:37
Эцэг эх, асран хамгаалагчдад хүүхдийг осол гэмтэл, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулах сургалтын удирдамж
2019 оны 06 сарын 05 өдөр. 12:08
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай
2019 оны 06 сарын 05 өдөр. 12:06
Боловсролын баримт бичиг хэвлэх заавар
2019 оны 06 сарын 03 өдөр. 14:40
Сургууль, цэцэрлэгийн дотуур байрны эрүүл ахуйг сайжруулах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай зөвлөмж
2019 оны 05 сарын 24 өдөр. 14:56
Сурлагын үнэлгээний дундаж тооцоолох аргачлал-БҮТ
2019 оны 05 сарын 22 өдөр. 17:38
 
 
http://chdedu.blogspot.com
  • өнөөдөр166
  • өчигдөр1441
  • нийт1252665