Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтэс
 
 
Томуугаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж
2019 оны 10 сарын 14 өдөр. 17:48
Математикийн олимпиадын удирдамж-2019
2019 оны 10 сарын 11 өдөр. 17:39
Түрээсийн сурах бичгийн хүргэлтийн хуваарь 10.07
2019 оны 10 сарын 07 өдөр. 16:03
Түрээсийн сурах бичиг олгох тушаал /БСШУС/
2019 оны 10 сарын 07 өдөр. 16:00
Түрээсийн сурах бичиг олгох журам /А/302/
2019 оны 10 сарын 07 өдөр. 15:46
Боловсролын баримт бичиг нөхөн олгох болон гадаадад суралцах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материал
2019 оны 10 сарын 03 өдөр. 10:22
"Бидний бүтээл сансарт" арга хэмжээний удирдамж
2019 оны 10 сарын 03 өдөр. 10:19
Математикийн олимпиадын удирдамж-2020
2019 оны 10 сарын 03 өдөр. 10:17
Эрсэлийн үнэлгээ хийх тухай /ОБХ/
2019 оны 10 сарын 03 өдөр. 10:15
Авилгаас урьчилан сэргийлэх, санхүү, хөрөнгө оруулалттай холбоотой ажлын хэрэгжилт 01/1036 тайланг 09/18 ирүүлэх
2019 оны 09 сарын 13 өдөр. 18:48
Чиглэл хүргүүлэх тухай /ЕБС-иудад/
2019 оны 09 сарын 10 өдөр. 18:17
2019-2020 оны хичээлийн жилийн статистик тайлан мэдээ гаргах тухай
2019 оны 08 сарын 30 өдөр. 16:59
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс ЕБС, СӨББ-дад Зөвлөмж хүргүүллээ.
2019 оны 08 сарын 28 өдөр. 10:02
2019-2020 оны ЕБС, СӨББ-ын сул орон тооны захиалга 08.21
2019 оны 08 сарын 21 өдөр. 09:43
Гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай БСШУССайдын А/508
2019 оны 08 сарын 21 өдөр. 09:07
2019-2020 оны хичээлийн жилд ЕБС-д багш бүртгэх, шалгаруулж авах хуваарь
2019 оны 08 сарын 19 өдөр. 14:30
НБГ, БХ сургалтын зохион байгуулалт
2019 оны 08 сарын 16 өдөр. 11:17
Сургалт зохион байгуулах тухай
2019 оны 08 сарын 16 өдөр. 08:35
Сурах бичиг хангалтын тухай
2019 оны 08 сарын 16 өдөр. 08:34
Сурагчдыг дүрэмт хувцасаар хангах тухай сайдын тушаал, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 08 сарын 23нд мэдээлэл ирүүлэх
2019 оны 08 сарын 13 өдөр. 08:25
 
 
http://chdedu.blogspot.com
  • өнөөдөр887
  • өчигдөр3123
  • нийт1336801